Jahr  Programm Story des Monats
2016 Jänner - Februar 2016 Ralph Sutton
März - April 2016 Axel Melhardt plaudert ...(33)
Alfons Würzl & der Wilde Bill
Mai - Juni 2016 Axel Melhardt plaudert ...(34)
Bill Ramsey - Ein GI in Mitteleuropa
Juli - August 2016 Clark Terry
Das "Mitbringsel"
September - Oktober 2016 Eddie Condon
(Peter Pisa / kurier.at)
November - Dezember 2016 Spike Robinson
 
 

Jazzland-Post - Programm-Covers  von 1972 (Gründung des Jazzland's) bis jetzt